Ingen Strøm

switch11
Ingen strøm:

Hvis strømmen pludselig forsvinder fra din bolig, er der flere ting du selv kan kontrollere inden du ringer efter os.
Kontrollér om naboerne har strøm eller om gadelyset er slukket.
Hvis dine naboer har strøm, er der formentlig en fejl i boligens installation eller en brugsgenstand.

Er der kun strøm i dele af boligen:

Smeltesikringer:
I enden af en sikring, sidder der en metalskive med en farve (rød, grå, sort etc.). Hvis denne er faldet ud, så er sikringen sprunget. – I nogle tilfælde falder den ikke ud og du er nød til at prøve dig frem.
Hvis sikringen er sprunget skal du slukke for alle stikkontakter og afbrydere i den del af boligen der er uden strøm.
Hvis stikkontakterne ikke kan slukkes skal du tage brugsgenstande ud af dem.
Skift så sikringen i gruppeafbryderen og tænd for gruppeafbryderen.
Hvis sikringen ikke springer når du tænder for gruppeafbryderen, kan du tænde for stikkontakter og afbrydere én af gangen. Springer sikringen når du tænder har du fundet årsagen til strømafbrydelsen. Brugsgenstanden kan være defekt.
Hvis sikringen springer igen når du tænder gruppeafbryderen skal du kontakte os.

Automatsikringer:
Hvis sikringen er sprunget skal du slukke for alle stikkontakter og afbrydere i den del af boligen der er uden strøm. Hvis stikkontakterne ikke kan slukkes skal du tage brugsgenstande ud af dem.
Slå automatsikringen til.
Hvis sikringen ikke springer når du tænder for gruppeafbryderen, kan du tænde for stikkontakter og afbrydere en af gangen. Springer sikringen når du tænder har du fundet årsagen til strømafbrydelsen. Brugsgenstanden kan være defekt.
Hvis sikringen springer igen når du tænder gruppeafbryderen bør du kontakte os.

Hvis der ikke er strøm nogle steder i boligen:
I gruppetavlen sidder der et HFI/HPFI relæ (fejlstrømsafbryder). Kontrollér om den er slået fra.
Hvis afbryderen på HFI/HPFI relæet er slået fra, tænd den igen.
Hvis den slår fra igen når du tænder den så slå alle gruppeafbrydere (sikringer) fra.
Slå så HFI/HPFI afbryderen til og tænd en gruppeafbryder ad gangen.
Når HFI/HPFI slår fra, har du fundet den gruppe, hvor der er et problem.
Følg så punkterne under “Er der kun strøm i dele af boligen.”